Activitate Didactica

9 programe de MASTERAT propuse spre aprobare ARACIS

6 programe de MASTERAT aflate în prezent în derulare, dintre care 2 programe de tip MASTER INTERNAŢIONAL

1 program de  tip ATESTAT în Implantologie – Extins pentru liniile de învăţământ în engleză şi franceză

Discipline noi, create în premieră naţională şi chiar europeană:

-Proteze Maxilo-Faciale
-ROBOTICĂ ŞI SIMULARE 3D ÎN MEDICINA DENTARĂ (anul IV de studiu)
-REABILITARE CU LASERI CHIRURGICALI ÎN MEDICINA DENTARĂ (anul VI de studiu)

Concepte noi:

-PERIOINTEGRARE
-Interrelaţia pregătire teoretică – aplicabilitate practică, TRINOMUL medic dentist – tehnician dentar – asistenta medicală
-DIAGNOSTIC ŞI TERAPIE MINIM INVAZIVĂ
-SCREENING POPULAŢIONAL în ceea ce priveşte statusul oral corelat cu starea generală

Demonstraţii concrete ale excelenţei în plan didactic:

Elaborarea unui tratat  de Protetică Dentară, editat la Editura UMF „Gr. T. Popa”- Iaşi şi încununat de Premiul Academiei Române „Iuliu Haţieganu”, la data de 16 decembrie 2010.

Recunoaşterea internaţională a excelenţei în plan didactic:

Anul 2014: Vizita CIDCDF pentru evaluarea Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi- 

Vizita de evaluare s-a încheiat cu rezultate excelente şi calificative maxime pentru Facultatea de Medicină Dentară, care a fost caracterizată ca fiind deţinătoarea unor standarde de aur pentru toate facultăţile francofone de profil din Europa, prin dotările moderne obţinute prin finanţare europeană (simulatoarele dentare computerizate DENTSIM, sistemul robotizat de implantologie ROBODENT, sistemul de telemedicină, etc.) şi în egală măsură prin curricula complexă, cadrele didactice competente şi managementul vizionar şi dinamic.