Activitate Stiintifica

Organizarea şi dezvoltarea a unei baze de învăţământ si de cercetare moderne la standarde europene (2006-2007) reunind toate disciplinele restaurative

Structura este modulară, pe baza unui sistem de boxe ce oferă un plus de confort pacientului şi eficienţa procesului didactic; fiecare boxa este dotată cu unituri dentare şi calculator.

Dotarea la nivel european a bazei de învăţământ, prezenta sistemelor computerizate de preluare şi stocare a imaginii contribuie la realizarea unor baze de date eficiente şi a realizării unor terapii competitive şi oferă infrastructura necesară derulării unei activităţi didactice şi de cercetare la nivel european ce reuneşte biomaterialele, biotehnologiile şi studiile de biomecanică cu impactul practic al aspectelor clinice stomatologice.

În egală măsură transmiterea computerizată a imaginii asociate cu tehnicile moderne de simulare ce prefaţează manoperele practice, conduc la derularea unui proces didactic de înalt nivel academic.

Pe computerul din fiecare boxă poate fi accesat programul ProDent, care constituie un soft original grefat pe particularităţile fiecărei entităţi clinice, reunind atât datele necesare elaborării foii de observaţie cât şi elementele simulative tridimensionale specifice fiecărui caz clinic în parte, cu profund impact în procesul educaţional cât şi în teritoriul de asistenţă medicală.

 

TEHNICI, REZULTATE ÎN PREMIERĂ NAŢIONALĂ:

 • Realizarea în acord cu normativele I.S.O. a aparatelor de testare a consistenţei cementurilor dentare, a timpului de priză, a solubilităţii acestora şi a rezistenţei la compresiune precum şi un aparat de testare a durităţii aliajelor metalice prin tehnica scalificării.
 • Desfasurarea de studii alergologice pe loturi de pacienţi în vederea testării materialelor acrilice şi metalice;
 • Studii de coroziune a materialelor metalice în mediu salivar şi în medii artificiale,
 • Cercetări clinico – tehnologice şi de biocompatibilitate asupra ceramicelor dentare şi instrumente adiţionale (Contract 1114/27 II 1989)
 • Cercetări privind etiopatogenia, diagnosticul şi tratamentul disfuncţiilor sistemului stomatognat (1991 – 1995); participarea la realizarea contractului cu A.S.M.
 • Cercetări privind comportarea granulelor de hidroxilapatită produse de i.c.p.m. cluj – napoca, în cazul utilizării lor ca implante pentru tratarea defectelor osoase buco-maxilo-faciale (responsabil al Contractului de cercetare nr. 332/1992-1994)
 • Contributii la elaborarea unor noi structuri acrilice si siliconice cu profund impact in practica stomatologica, reunind criteriile socio-economice cu  performantele materialelor (Grant de cercetare CNCSIS nr. 831/2006)
 • Optimizarea suprafetei implantare prin depunere de hidroxiapatita activa, creind premisele unui concept: periointegrare (Grant de cercetare no 61/2006 CNCSIS)
 • Crearea unei fise clinice de conceptie originala pe fiecare entitate clinica si a unui soft original, real suport pentru practicieni si studenti (PRODENT)

 • Organizarea şi dezvoltarea unei baze de învăţământ moderne la standarde europene (2006-2007) reunind toate disciplinele restaurative 
 • Fondarea în 2014 a Institutului Internaţional de Ştiinţe Medicale şi Biotehnologii, unic în România, destinat a stimula şi sprijini activitatea de cercetare medicală de avangardă
 • 6 Centre de Excelenţă create prin intermediul resurselor oferite de proiectele europene, unice în spaţiul academic românesc, dotate cu echipamente de top pe plan naţional şi european, care deschid calea studenților către performanţă şi îmbogăţirea cunoştinţelor de specialitate, stimulându-le definirea şi dezvoltarea profesională în funcţie de aptitudini
  • „Centrul de Formare Specialişti şi Resurse în Reabilitare Orală”
  • „Centrul MEDCAREER de Imagistica Medicală prin Tehnologii de Realitate Virtuala si Augmentata”
  • „Centrul Interdisciplinar de Simulare si Asistenta 3D in Reabilitare Generala si Oro-Maxilo-Faciala”
  • „Centrul de Robotica in Medicina Dentara”
  • „Centrul de Digital Smile Design”
  • „Centrul de Laseri Chirurgicali in Medicina Dentara”
 • 3 noi discipline create
  • Disciplina de Proteze Maxilo-Faciale (2004) în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară şi crearea unui astfel de punct de lucru în cadrul grantului de cercetare „Alternativa intervenţie plastică – epiteză în teritoriul oro-maxilo-facial”, unic în Moldova, creându-se astfel primele epiteze, cu ajutorul cărora pacienţii de chirurgie maxilo-facială beneficiază de protezare, anulând efectul de mutilare.
  • ROBOTICĂ ŞI SIMULARE 3D ÎN MEDICINA DENTARĂ (anul IV de studiu)
  • REABILITARE CU LASERI CHIRURGICALI ÎN MEDICINA DENTARĂ (anul VI de studiu)
 • Realizarea a două platforme informatice de tip e-learning, DENT_CURSURI (http://curricula.denta.umfiasi.ro /fmd_curricula/), cu materiale suport în format de atlas virtual, şi respectiv DENT_STAGII (http://stagii.denta.umfiasi.ro/fmd/), o vastă colecţie de manopere stomatologice, folosite ca material pregătitor pentru studenţi pe parcursul stagiilor practice

 • Introducerea în învăţământul medical românesc a conceptului de periointegrare, concept complex ce conferă viabilitate soluţiilor implanto-protetice, la fundamentarea acestuia contribuind cercetări fundamentale privind depunerea de hidroxiapatita activă pe suprafaţa implantară, traiectorie de cercetare ce se regăseşte în cadrul granturilor CNCSIS Naţionale şi într-un proiect european pe această temă ce va fi depus în cadrul competiţiei, lunii octombrie
 • Pornind de la interrelaţia pregătire teoretica-aplicabilitate practică, valenţe notabile căpătând trinomul medic dentist – tehnician dentar – asistenta medicală, am implementat pentru prima oară acest concept integrativîn curricula Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi şi pentru prima dată în România, aspecte ce conduc la desfăşurarea unei activităţi de asistenta dentară competitive, racordata la exigenţele promovate de Uniunea Europeană. Acest concept de trinom se regăseşte şi în structura programelor analitice, respectiv a orarelor pentru facultate şi cele două specializări, realizându-se o integrare armonioasă a noţiunilor în succesiunea firească a algoritmului clinico-tehnologic. În planurile de învăţământ pentru 2008-2009 au fost introduse pentru prima dată în Iaşi-România o serie de cursuri în deplin acord cu programa europeană, conducând la o pregătire competitivă a tehnicianului dentar pe fiecare latură de exigenţă a medicinii dentare actuale:
  • Proteza maxilo-facială si tehnologia epitezelor
  • Tehnologia epitezelor prin diferite sisteme de fixare
  • Estetica Dento-Stomato-Faciala
  • Chirurgie O.M.F. si Tehnologia aparatelor chirurgicale
  • Tehnologia aparatelor ortodontice
 • Deasemenea cursurile optionale introduse si sustinute la Facultatea de Medicina Dentara, constituie modalitati de abordare a domeniilor si temelor de avangarda din practica stomatologica, in deplin acord cu exigentele ce guverneaza medicina dentara mondiala:
  • Metode de diagnostic noninvaziv in medicina dentara
  • Implicatii clinice ale nanotehnologiilor si materialelor in terapia edentatiilor partiale
  • Attachmenturile si telescoparea in E.P.I.
  • Mijloace de diagnostic şi tratament în medicina alternativă stomatologică
  • Metode si mijloace noninvazive de tratament (terapii laser) in reabilitarea EPI
 • Introducerea conceptului de Diagnostic si terapie minim invazivă ce se regăseşte în introducerea metodelor noninvazive de diagnostic, tip termografie computerizată sau metodele alternative de tratament(laser) în curricula studenţilor, dezvoltându-se în cadrul studiilor masterale.
 • Introducerea pentru prima data la nivel national a screeningului populational in ce privesta statusul oral in acord cu starea generala, in vederea instituirii unui program national de profilaxie ce vizeaza adultul.
 • Existenta a 5 brevete de invenţie în domeniul implantologiei orale, ce vizează sterilizarea şi dezinfecţia accesoriilor aparatelor utilizate în medicina dentară
  • Miniboxa pentru dezinfectie cu radiatii neionizante
  • Modul pentru onozarea aerului
  • Casoleta aseptica
  • Procedeu de obtinere a unui compozit stomatologic pentru captusirea protezelor dentare
  • Instalatie pentru dezinfectia aerului in contracurent
 • 12 mărci protejate OSIM