Didactic activity

9 MASTER programs submitted for approval by ARACIS

6 MASTERAT programs currently in progress, including 2 MASTER INTERNATIONAL programs

1 ATESTAT program in Implantology – Extended for English and French language courses

New disciplines, created in the national and even European premiere:

– Maxilo-Faciale protections
-ROBOTICS AND 3D SIMULATION IN DENTAL MEDICINE (fourth year of study)
-REABILIZATION OF SURGICAL LASER IN DENTAL MEDICINE (year VI of study)

New concepts:

-PERIOINTEGRARE
-Interrelation of theoretical training – practical applicability, TRINOMUL dentist – dental technician – nurse
MINI-INVASIVE DIAGNOSIS AND THERAPY
– POPULATION SCREENING regarding the oral status correlated with the general state

Concrete demonstrations of didactic excellence:

The elaboration of a Dental Prosthetics Treaty, published at UMF Publishing House “Gr. T. Popa “- Iaşi and crowned by the Romanian Academy Award” Iuliu Haţieganu “on December 16, 2010.

International recognition of teaching excellence:

2014: CIDCDF visit for the evaluation of the Faculty of Dental Medicine Iasi-

The evaluation visit ended with excellent results and maximum ratings for the Faculty of Dentistry, which was characterized as the holder of gold standards for all the French-speaking faculties in Europe, through the modern endowments obtained through European funding (the DENTSIM computer dental simulators, robotic ROBODENT implantology system, telemedicine system, etc.) as well as complex curricula, competent teachers and visionary and dynamic management.

Concrete demonstrations of didactic excellence:

Introducing a Unique Dental Prevention Manual in Romania, edited at Enciclopedica Publishing House, Bucharest, and recognizing the Excellence Award in Scientific Research at the International Book Fair of Romania – Iasi, 29-30 September 2011.

Elaboration of a monograph titled Introduction to Dental Medical Anthropology, edited by Demiurg – Iaşi Publishing House and awarded by the Academy of Medical Sciences Romania Award in 2015.

[:ro]9 programe de MASTERAT propuse spre aprobare ARACIS

6 programe de MASTERAT aflate în prezent în derulare, dintre care 2 programe de tip MASTER INTERNAŢIONAL

1 program de  tip ATESTAT în Implantologie – Extins pentru liniile de învăţământ în engleză şi franceză

Discipline noi, create în premieră naţională şi chiar europeană:

-Proteze Maxilo-Faciale
-ROBOTICĂ ŞI SIMULARE 3D ÎN MEDICINA DENTARĂ (anul IV de studiu)
-REABILITARE CU LASERI CHIRURGICALI ÎN MEDICINA DENTARĂ (anul VI de studiu)

Concepte noi:

-PERIOINTEGRARE
-Interrelaţia pregătire teoretică – aplicabilitate practică, TRINOMUL medic dentist – tehnician dentar – asistenta medicală
-DIAGNOSTIC ŞI TERAPIE MINIM INVAZIVĂ
-SCREENING POPULAŢIONAL în ceea ce priveşte statusul oral corelat cu starea generală

Demonstraţii concrete ale excelenţei în plan didactic:

Elaborarea unui tratat  de Protetică Dentară, editat la Editura UMF „Gr. T. Popa”- Iaşi şi încununat de Premiul Academiei Române „Iuliu Haţieganu”, la data de 16 decembrie 2010.

Recunoaşterea internaţională a excelenţei în plan didactic:

Anul 2014: Vizita CIDCDF pentru evaluarea Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi- 

Vizita de evaluare s-a încheiat cu rezultate excelente şi calificative maxime pentru Facultatea de Medicină Dentară, care a fost caracterizată ca fiind deţinătoarea unor standarde de aur pentru toate facultăţile francofone de profil din Europa, prin dotările moderne obţinute prin finanţare europeană (simulatoarele dentare computerizate DENTSIM, sistemul robotizat de implantologie ROBODENT, sistemul de telemedicină, etc.) şi în egală măsură prin curricula complexă, cadrele didactice competente şi managementul vizionar şi dinamic.

Demonstraţii concrete ale excelenţei în plan didactic:

Introducerea unui manual unic de Protetică dentară în premieră în Romania, editat la Editura Enciclopedica, Bucureşti, şi având ca recunoaştere Premiul de Excelenţă în Cercetarea Ştiinţifică acordat cu ocazia Salonului Internaţional de Carte Românească –  Iaşi, 29-30 Septembrie 2011.

Elaborarea unei monografii cu titlul Introducere în antropologia medicală dentară, editată la Editura Demiurg – Iaşi şi încununată de Premiul Academiei de Ştiinţe Medicale România, în anul 2015.