Proiecte Nationale si Europene

EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN PROGRAME DE CERCETARE NAŢIONALE

Director de proiect:

 • Grant CNCSIS „Alternativa intervenţie plastică epiteză în teritoriul maxilo-facial (perioada de derulare : 2006 – 2008)

Responsabil de proiect pentru UMF „Gr.T.Popa”-Iaşi:

 • Grant UMF „Gr.T.Popa” – Iaşi, „Tehnologii ale realitatii virtuale si augmentate utilizate in simularea manoperelor prepararii dintilor in protezarea fixa”, acronim proiect: VIRDENT, Contract nr: 12083/2008
 • Grant CEEX finanţat «Reţeaua ştiinţifică integrată pentru dezvoltarea materialelor polimere multifuncţionale bazate pe cunoaştere» (anul aprobarii: 2005)

Coordonator proiect:

TD 284. „Elemente predictive şi de reglare a dinamicii morfologice şi funcţionale a suportului muco-osos la pacienţii edentaţi”, Director proiect: Dr. Roxana Vasluianu, Perioada: 01.06.2008 – 30.11.2009

Membru în echipă:

 • Parteneriate în domeniile prioritare, Competiţia 2/2008, „Parteneriat naţional în domeniul sănătăţii orale privind prevenţia consumului de tutun şi abandonul fumatului, premize ale integrării cercetărilor din Romania în spaţiul european de operare”, SANFACTOR (2008-2011)
 • Grant CEEX finanţat «Sistem automat de diagnostic paraclinic în sindromul disfuncţional al sistemului stomatognat» (anul aprobarii : 2006)
 • Grant CNCSIS „Cercetări experimentale de laborator şi clinice privind pătrunderea şi utilizarea medicală a implantelor bioactive”, (nr. 61 din 2006)

Grant CNCSIS „Reevaluarea longevităţii reconstituirilor corono-radiculare moderne prin testarea rezistenţei la oboseala termo-mecanica in mediu oral artificial”, (aprobat 2006)

Cercetare pe bază de contract:

 • Contract de colaborare cu Institutul Petru Poni (2002-2006) pe tema: „Îmbunătăţirea şi diversificarea structurii biomaterialelor cu utilizare în stomatologie şi gnatoprotetică”, „Cercetări privind comportamentul siliconilor”.
 • Responsabil al Contractului de cercetare nr. 332/1992-1994 între Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere MINESA (Cluj-Napoca), reprezentat de Dir. Ing. Ionel Sarachie şi Fundaţia „Apollonia” Iaşi, reprezentată prin Preşedinte Prof. Dr. V. Burlui, având ca temă: „Cercetări privind comportarea granulelor de hidroxilapatită produse de ICPM Cluj – Napoca, în cazul utilizării lor ca implante pentru tratarea defectelor osoase buco-maxilo-faciale”;
 • Cercetări privind proprietăţile fizico – chimice şi biologice ale granulelor Fe Hidroxilapatit| produse de ICPM Cluj – Napoca;
 • Cercetări privind utilizarea granulelor de hidroxilapatită în diverse situaţii clinice;
 • Studiul biologic in vitro şi in vivo pe animale de experienţă (conform ISO) a unor corpuri de formare de hidroxilapatită şi studii experimentale privind utilizarea clinică a unor corpuri de formare de hidroxilapatită”;
 • Participarea la realizarea contractului cu A.S.M.: „Cercetări privind etiopatogenia, diagnosticul şi tratamentul disfuncţiilor sistemului stomatognat” (1991 – 1995);

Realizarea unei aparaturi de concepţie originală, conformă standardelor ISO, de testare a proprietăţilor fizice ale cementurilor dentare şi ale aliajelor metalice (1990);

 • Testarea şi participarea la efectuarea determinărilor incluse în contractele de cercetare ale disciplinei, cu Centrul de Fizică Tehnică Iaşi (1989, 1990) – contract nr. 1354/1989: „Contribuţii la realizarea unui aliaj pentru uz stomatologic”‘
 • Participarea la realizarea cercetării în cadrul contractului 1114/27.II.1989, cu Institutul de Cercetări şi Proiectări Tehnologice Sticlă şi Ceramică Fină Cluj – Napoca: „Cercetări clinico – tehnologice şi de biocompatibilitate asupra ceramicelor dentare şi instrumente adiţionale”;

EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN PROGRAME DE CERCETARE EUROPENE:

Peste 15 milioane de Euro administrate si peste 6500 de stundeti implicati

 • Manager Proiect „Strategii de pregatire practica pentru integrarea rapida pe piata muncii a studentilor specializati in medicina dentara”

Nr. contract: POSDRU/90/2.1/S/63942,
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Valoare : 4 milioane Euro

 • Manager Proiect „Adaptarea ofertei invatamintului medical dentar superior la nevoile pietii muncii si ale societatii bazate pe cunoastere”

Nr. contract: POSDRU/86/1.2/S/63699,
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Valoare: 3 milioane Euro

 • Manager Proiect „Centru de formare specialisti si resurse in reabilitarea orala”

Nr. contract: POSDRU/87/1.3/S/62208,
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritara 1 „Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”
Numarul 87 „Profesionisti in educatie si formare”
Valoare: 3 milioane Euro

 • Manager proiect “Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare”.

Nr. contract: POSDRU/160/2.1/S/139881
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranzitia de la scoala la viata activa”
Valoare: 3,7 milioane Euro

 • Responsabil activitati proiect “Calificare, recalificare si angajare asistata pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”

Nr. contract: POSDRU/165/6.2/142809
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

 • Expert in proiectul „Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate” QAFIN (Cod SIPOCA/SMIS2014+ 16)”

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și este implementat de Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă în parteneriat cu ARACIS.

Durata proiectului: pe o perioadă de 36 de luni (29.05.2017 – 28.05.2020).
Bugetul proiectului: valoare totală eligibilă proiect: 17,723,384.20 lei, din care 2,838,601.52 lei, reprezintă Contribuția solicitantului Suportata de LIDER.
Expert in – Imbunătățirea metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii.